กรุณา Login ก่อนเข้าใช้งาน

การตรวจสอบนี้เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ
ท่านต้องทำการยื่นขออนุญาตกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วยตนเอง
ทั้งนี้การพิจารณาอนุญาตเป็นอำนาจโดยตรงของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เข้าสู่ระบบ

***การให้ข้อมูลเป็นเท็จ หรือมีการแอบอ้างใช้ข้อมูลของผู้อื่น มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

Login
หรือ

ขอรหัสผ่าน

กรณียังไม่มีรหัสผ่าน หรือ ลืมรหัสผ่าน ให้กรอก E-mail ระบบจะจัดส่งรหัสไปยัง E-mail ของท่าน เพื่อนำมาใช้ในการเข้าสู่ระบบใช้งานหน้าเว็บ
ใช้งานครั้งแรก / ลืมรหัสผ่าน